SAFRANBOLU EFLANİ FOSİLLİ RUSTİK YEŞİL


Petrografik Analiz

Kaya Türü : Fosilli Kireçtaşı

Örnek mikroskopik olarak %75 dolayısında kısmen iyi korunmuş, kısmen parçalanmış fosiller (Nummulitler, Assilinler, algler vs.) ile bunların arasını dolduran %17 dolayında mikritik çimentodan oluşmaktadır. Çimentoda kısmen sparit gelişimi yeralır.
 
Bazen fosillilerin mikrit ile doldurulmuş iç kesimlerinde bazende matriks aralarında pelletler halinde %3 dolayında glokonit gözlenir. Pelletlerin iç kısmında, yada klastlar halinde orta-iyi yurvarlaklaşmış %4 dolayında kuvars ve %1 kadar feldspar klastları vardır. Kaya, çok seyrek kılcal çatlakları olup çatlakları mikrit ile doldurulmuştur.

 
 
Copyright (c) 2011 HP Mermer / Web Design Kayra.Net